Optimizacija poslovnih procesa u međunarodnom otpremništvu

OPIS PROJEKTA

Svrha projekta je optimizacija i automatizacija poslovnih procesa međunarodnog otpremništva s ciljem stvaranja dodane vrijednosti korisnicima usluga, generiranja nove potražnje i povećanja konkurentnosti tvrtke na domaćem i inozemnom tržištu.

Projektom se razvija i u poslovanje uvodi softver za optimizaciju usluga međunarodnog otpremništva i nabavlja suvremena informacijsko komunikacijska oprema za primjenu aplikacije.

Implementacijom softverskog rješenja za međunarodno otpremništvo i suvremene informacijsko komunikacijske tehnologije omogućuje se intenzivan razvoj tvrtke, unaprjeđenje poslovnih modela za ključne ciljne segmente koji će stvoriti visoku razinu konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu.

CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA

Cilj projekta je povećanje učinkovitosti poslovnih procesa uvođenjem softvera za optimizaciju usluga međunarodnog otpremništva.

Provedbom projekta tvrtka će povećati produktivnost rada i sigurnost poslovanja, unaprijediti odnose s korisnicima usluga i dobavljačima, te olakšati širenje na međunarodno tržište.

Provedbom planiranih aktivnosti ostvaruju se sljedeći rezultati:

implementirano softversko rješenje za međunarodno otpremništvo
obučeni djelatnici za primjenu softverskog rješenja
instalirana oprema za primjenu softverskog rješenja koja uključuje:
poslužitelj (server)
mrežni preklopnik
sigurnosni mrežni usmjernik
UPS
poslužitelj baza podataka (database server)
prijenosna računala
osigurana vidljivost projekta.

Uvođenjem softvera za optimizaciju međunarodnog otpremništva i suvremene informacijsko komunikacijske opreme u poslovanje osigurat će se učinkovitija razmjena informacija djelatnika u dislociranim uredima i s poslovnim partnerima, djelotvorno upravljanje resursima tvrtke, kontrola i razvoj prodajnih kanala, uspješno pružanje usluga poslovnim korisnicima, upravljanje asortimanom usluga, učinkovito planiranje nabave, analiza poslovanja, te unaprjeđenje komunikacije s korisnicima usluga i dobavljačima.

Unaprjeđenje poslovnih procesa omogućit će praćenje robe od proizvođača do krajnjeg cilja kojeg je nalogodavatelj odredio u realnom vremenu i kontinurano informiranje klijenata o kretanju robe na prijevoznom putu, te izvještavanje o trenutnim pošiljkama. Izvještajni dio aplikacije omogućit će izvještaje o uvozu i izvozu robe, čime će unaprijediti planiranje i donošenje poslovnih odluka.

Ulaganjem EU sredstava prijavitelj će modernizirati poslovanje, unaprijediti stručne kapacitete za bolje pozicioniranje na međunarodnom tržištu, povećati prihod od prodaje i prihod od izvoza, te broj zaposlenih za dva nova djelatnika.

Iskustvo u provedbi projekta će se primijeniti u novim projektima uvođenja suvremenih informacijsko komunikacijskih tehnologija u poslovanje tvrtke i projektima daljnjeg povećanja efikasnosti poslovanja.