Uvođenje ISO standarda

OPIS PROJEKTA

Svrha projekta je povećanje stabilnosti i pouzdanosti u odvijanju poslovnih procesa međunarodnog otpremništva radi jačanja konkurentske prednosti tvrtke na domaćem i inozemnom tržištu.

Projektom se uvode međunarodno priznate norme za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015, sustav upravljanja okolišem ISO 14001:2015 i sustav upravljanja informacijskom sigurnošću 27001:2013.

Certifikacija prema zahtjevima međunarodnih standarda za kvalitetu, upravljanje okolišem i upravljanje informacijskom sigurnošću dokaz je opredijeljenosti tvrtke za stalna poboljšanja poslovnih mogućnosti kroz redovite ocjene napretka.

CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA

Predmet projekta je dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznatih normi koje tvrtka mora ispuniti radi dobivanja međunarodno priznatih certifikata s ciljem realizacija poslovnih ciljeva rasta, efikasnosti i fleksibilnosti poslovanja, povećanja kvalitete usluga i prepoznatljivosti na tržištu.

Ciljevi projekta su:

  1. Povećanje učinkovitosti poslovnih procesa i zadovoljstva kupaca uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015
  2. Unaprjeđenje zaštite okoliša uvođenjem sustava upravljanja okolišem ISO 14001:2015
  3. Unaprjeđenje zaštite podataka uvođenjem sustava upravljanja informacijskom sigurnošću ISO 27001:2013.

Uvođenjem normi tvrtka će povećati produktivnost rada i sigurnost poslovanja, unaprijediti odnose s korisnicima usluga i dobavljačima, povećati zaštitu okoliša, te olakšati širenje na međunarodno tržište.

Provedbom planiranih aktivnosti ostvaruju se sljedeći rezultati:

implementiran sustav upravljanja kvalitetom
ishođen certifikat ISO 9001:2015
implementiran sustav upravljanja okolišem
ishođen certifikat 14001:2015
implementiran sustav upravljanja informacijskom sigurnošću
ishođen certifikat ISO 27001:2013.

Uvođenjem i održavanjem certificiranog sustava kvalitete osigurat će se učinkovitija razmjena informacija, djelotvorno upravljanje ljudskim, prostornim, tehničkim, organizacijskim i financijskim resursima, kontrola i razvoj prodajnih kanala, upravljanje asortimanom usluga, učinkovito planiranje nabave, analiza uspješnosti upravljanja resursima tvrtke, unaprjeđenje komunikacije s kupcima i dobavljačima, te upravljanje rizicima poslovanja.

To će doprinijeti povećanju efikasnosti poslovanja, smanjenju pogrešaka i popravaka, povećanju zadovoljstva svih zaposlenih, većem povjerenju kupaca da će uvijek dobiti ugovorenu i očekivanu kvalitetu, uređenosti dokumentacije, procesa i radnih prostora, poboljšanju interne komunikacije, kontinuiranom unaprjeđenju i poboljšanju poslovnih rezultata, povećanju ugleda tvrtke i boljem pristupu širem tržištu.

Norma ISO 27001:2013 osigurava zaštitu podataka na principima tajnosti, integriteta i kontrolirane dostupnosti. Uvođenjem norme omogućuje se provedba informacijske sigurnosti i smanjenje rizika od moguće prijevare, gubitka informacija ili neovlaštenog otkrivanja informacija, pokazuje opredijeljenost za informacijsku sigurnost, otvaraju poslovne mogućnosti za suradnju s kupcima svjesnim sigurnosnih potreba i poboljšava etičnost kod zaposlenika.

Uvođenjem norme za zaštitu okoliša tvrtka stvara sigurnost za kupce, investitore, javnost i zajednicu, smanjuje incidente koji utječu na stabilnost, poboljšava imidž i konkurentnost, ostvaruje uštede troškova kao posljedicu sustavnog i proaktivnog djelovanja, pomoć u dobivanju dozvola i autorizacija za lokalna tržišta i bolju organizaciju zaštite okoliša u praksi.

Ulaganjem EU sredstava prijavitelj će uvesti sustave upravljanja kvalitetom, okolišem i informacijskom sigurnošću prema međunarodno priznatim normama, unaprijediti stručne kapacitete za bolje pozicioniranje na nacionalnom i inozemnom tržištu, povećati prihod od prodaje i prihod od izvoza, te broj zaposlenih za dva djelatnika visoke stručne spreme.

Iskustvo u provedbi projekta će se primijeniti u novim projektima uvođenja suvremenih informacijsko komunikacijskih tehnologija u poslovanje tvrtke i projektima daljnjeg povećanja efikasnosti poslovanja.